Pošli svou nahrávku nároďáku a pojeď na EURO

Pravidla

FANDÍM NÁROĎÁKU

Pravidla soutěže Fandím Nároďáku1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže „Fandím nároďáku“ (dále jen soutěž) je společnost - Oficiální fanclub české fotbalové reprezentace o.s. (dále je Fanclub), se sídlem v Opavě, Zámecký okruh 8, PSČ 746 01,
IČ: 27016153

 

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky. Je vyhlášena k 28. 5. 2012 v 7:00 a končí 13. 6. 2012 v 23:59 (dále jen doba platnosti soutěže).

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI


4. SOUTĚŽNÍ ÚKOL

Soutěžící natočí a následně uloží na stránky www.fandimnarodaku.cz video se vzkazem určeným pro české reprezentanty hrající na EURO 2012 v Polsku a Ukrajině.

 

5. VZKAZ HRÁČŮM – VIDEONAHRÁVKA

6. VYHODNOCOVACÍ SYSTÉM


7. VÝHERCI SOUTĚŽE

Výhercem soutěže se stává soutěžící, jehož video bylo čestnou fanclubovou porotou vybráno jako nejlepší pro každé jednotlivé utkání české reprezentace v základní skupině EURO 2012. Celkem tedy budou tři vítězná videa.
Při vyhlášení třetího, posledního vítězného videa, budou vyhlášena i videa umístěná na 2. – 10. místě, která budou oceněna dle cenového systému.

 

8. ČESTNÁ FANCLUBOVÁ POROTA

Členy Čestné fanclubové poroty jsou manažer české fotbalové reprezentace, bývalý reprezentant a čestný předseda Fanclubu Vladimír Šmicer a známý český herec, režisér a fotbalový nadšenec Jakub Kohák.

 

9. SYSTÉM CEN

1. MÍSTO

Zájezd pro dvě osoby na nejbližší utkání české fotbalové reprezentace v kvalifikační skupině EURO 2012 ve Wrocławi. Zájezd v sobě obsahuje cestu vlakem z Prahy, Hlavního nádraží do Wrocławi, oběd se zástupci české reprezentace, vstup na utkání české reprezentace a zpáteční cestu Wrocław – Praha, Hlavní nádraží. Vítěz také obdrží originální dres české fotbalové reprezentace podepsaný od českých reprezentantů, 2 šály a kšiltovku české fotbalové reprezentace a podepsanou kartičku od Vladimíra Šmicera.

Termíny zápasů české reprezentace: 8. 6. 2012 Rusko – Česko

12. 6. 2012 Řecko - Česko
16. 6. 2012 Česko - Polsko

2. – 5. MÍSTO

Dres české reprezentace podepsaný českými fotbalovými reprezentanty a Vladimírem Šmicerem + šála české fotbalové reprezentace, kšiltovka české fotbalové reprezentace a podepsaná kartička Vladimíra Šmicera

6. – 10. MÍSTO

Oficiální triko české fotbalové reprezentace podepsané hráči reprezentace + šála české fotbalové reprezentace + kšiltovka české fotbalové reprezentace a podepsaná kartička Vladimíra Šmicera
Hmotné výhry pro 2. - 10. místo budou, nebude-li uvedeno jinak, rozeslány poštou, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení soutěže.


Pořadatel soutěže nezodpovídá za zásilky poštou nedoručené. V případě, že účastník soutěže uvedl správnou adresu pro doručení výhry, zásilka byla řádně uložena na poště, ale účastník si jí nevyzvedl a výhra se vrátí se na adresu organizátora, bude možné ji vyzvednout na adrese organizátora soutěže nejpozději 5 týdnů po ukončení soutěže, poté nárok na výhru zaniká.


10. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny bydliště výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry či její doručení po lhůtě stanovené v pravidlech této soutěže z důvodů spočívajících na straně České pošty a/nebo kurýrní služby. Hmotné výhry účastníků, které z důvodů ležících nikoli na straně pořadatele/organizátora nebude možno kontaktovat a včas je informovat o výhře, propadají ve prospěch pořadatele. dpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.


Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla v průběhu soutěže. Účastník zatržením souhlasu s pravidly soutěže v registračním formuláři schvaluje tato pravidla a dává výslovný souhlas se zasíláním komerčních sdělení ze strany pořadatele. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost.


11. PRÁVA A POVINNOSTI VÝHERCE


12. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník soutěže registrací do soutěže dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním své e-mailové adresy k předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let. V případě, že se stane výhercem, též se zveřejněním jeho fotografiím jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu nebo jiné zadostiučinění, které může být i peněžní povahy, pokud došlo k porušení zákona ze strany pořadatele nebo organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.